Pravidla pobytu v chalupě  43 Kouty nad Desnou

Tato pravidla platí pro všechny hosty chalupy

 1. Závazná rezervace se provádí výlučně elektronickou poštou na adresu: vejrostajiri@seznam.cz, po předběžné domluvě na telefonním čísle +420 604 588 529.
 2. V e-mailu vždy uvádějte jméno, příjmení, adresu osoby, která pobyt rezervuje, telefonické spojení, termín ubytování, počet ubytovaných dospělých osob a dětí od 3 let.
 3. V chalupě je možné ubytovat maximálně 16 osob.
 4. V celém  prostoru chalupy je přísně zakázáno kouřit
 5. Pobyt pro malá domácí zvířata není povolen
 6. Krátkodobé pobyty uprostřed týdne jsou v zásadě možné, ale je možné je rezervovat pouze s následující podmínkou: Pokud se vyskytne zájemce o celotýdenní pobyt a závazně pobyt rezervuje alespoň 14 dnů přede dnem nástupu na krátkodobý pobyt, bude tento celotýdenní pobyt upřednostněn před krátkodobým pobytem.
 7. Víkendové pobyty zasahují do dvou kalendářních (pobytových) týdnů. Je možné je rezervovat pouze s následující podmínkou: pokud se vyskytne zájemce o celotýdenní pobyt pro kterýkoliv z dotčených týdnů a závazně pobyt rezervuje alespoň 14 dnů přede dnem nástupu na krátkodobý pobyt, bude tento celotýdenní pobyt upřednostněn před krátkodobým pobytem
 8. Potvrzení rezervace a vybraného termínu obdržíte emailem
 9. Cena za pobyt je účtováná na základě platného ceníku pro dané období.
  a) záloha ve výši 50 % z celkové ceny pobytu bude zaplacena do 5 pracovních dní od emailové rezervace na účet číslo 286 044 307 / 0300. Platbu označte prosím vyriabilním symbolem, který naleznete v potvrzení rezervace.
  b) doplatek je splatný bezhotovostně na účet 286 044 307 / 0300 nejpozději týden před příjezdem.
 10. V případě, že zálohu neobdržíme ve výše uvedeném termínu, pak se rezervace následující den ruší a chalupa je uvolněna pro další zájemce.
 11. Storno poplatky:
  Při zrušení pobytu před zahájením pobytu bude účtován storno poplatek ve výši 50 % z celkové ceny pobytu.
  Zrušení pobytu je možno provést pouze písemnou formou nebo emailem. Kontakty jsou uvedeny na konci tohoto dokumentu.
 12. Host nesmí umožnit pobyt v chalupě žádné další osobě, která není uvedena v knize ubytovaných.
 13. Pobyt začíná  vždy mezi 14.00 – 16.00 hod. Jiný čas příjezdu než standardní je nutno min. 1 den předem domluvit se správcem/kyní.
 14. V den příjezdu ještě telefonicky potvrďte správci/kyni přibližnou hodinu příjezdu.
 15. Po příjezdu Vám bude správcem umožněn vjezd na soukromé venkovní parkoviště
 16. Po příjezdu bude proveden zápis počátečního stavu elektroměru a plynoměru
 17. Za chalupu se ihned po příjezdu skládá vratná kauce ve výši 2 000,- kč
 18. Host převezme při příjezdu od správce sadu klíčů – klíč od chalupy, lyžárny a brány.
 19. Kauce se vrací v den odjezdu, pokud je chalupa v pořádku předána. Poškozené či ztracené věci hradí ubytované osoby ve výši stanovené dle pokynů majitele chalupy. V případě, že dojde k propadnutí kauce, není nijak dotčeno právo majitele chalupy na plnou náhradu škody, pokud škoda přesahuje hodnotu kauce.
 20. Pokud shledá host jekékoli závady a nedostatky při nástupu, ohlásí je správci ihned, aby mohla být sjednána náprava. Je opravdu nutné jakýkoli problém okamžitě nahlásit správci – jinak hradí poškození host, který byl ubytován jako poslední.
 21. V chalupě se musíte zouvat z venkovní obuvi, aby nedošlo ke zničení plovoucích podlah.
 22. Ložní prádlo připraví správce dle počtu nahlášených osob, v ložnici jsou postele povlečené / přikrývky, prostěradla, polštáře/
 23. V kuchyni kromě lednice s mrazákem, indukční varné desky, horkovzdušné trouby, rychlovarné konvice najdete vše, co běžně potřebujete k vaření a stolování.
 24. Poškození a špatná manipulace s vybavením, příp. další způsobená škoda bude plně hrazena ubytovaným hostem.
 25. V chalupě je vytápěná lyžárna, v letním období možnost uschování kol. Je proto nutné, aby při opouštění lyžárny dveře  byly vždy uzamčeny.
 26. Odpadky se vynášejí do kontejnerů umístěných na hlavní silnici vpravo na křižovatce.
 27. Doba odjezdu  je stanovena na 10.00 hod.
 28. Jiný čas odjezdu než standardní je nutno min. 1 den předem domluvit se správcem. Pokud po vašem pobytu následuje další pobyt není prodloužení doby odjezdu možné z důvodu provádění úklidu před nástupem nových hostů.
 29. Při odjezdu je host povinen zpřístupnit chalupu ke kontrole. Pokud bude shledáno vše v pořádku, vráceny klíče, je mu vrácena kauce v plné výši.
 30. Před odjezdem bude proveden odpočet stavu plynoměru a elektroměru a dle aktuální ceny 1m3 plynu u společnosti RWE a dle aktuální ceny kWh u společnosti EON proveden výpočet ceny spotřebované energie. Tuto cenu  hradí host na místě v hotovosti.
 31. Před odjezdem je host povinnen vysléct ložní prádlo, umýt nádobí a použité příslušenství, vynést odpadky, vyklidit lednici. Ostatní úklidové práce provádí správce chalupy.
 32. Přiměřená drobná a neúmyslně způsobená škoda na nádobí (rozbitá sklenice, talíř..atd.) se považuje za „běžné opotřebení“ a hostovi není účtována žádná náhrada.

 

Adresa: Jiří Vejrosta, Mělčany 67, 664 64 Mělčany
E-mail: vejrostajiri@seznam.cz